9 siječnja, 2018

Naknada štete

Zastupamo stranke u svim vrstama postupaka radi naknade štete, bilo kao štetu nastalu zbog povrede ugovora, bilo kao štetu iz radnog odnosa, ili iz izvan ugovornog odnosa.