9 siječnja, 2018

Zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda

U današnjem svijetu, sve su češće pojave različitog diskriminatornog i omalovažavajućeg postupanja kojima se krše temeljna ljudska prava i slobode pojedinaca, a koje su zagarantirane Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Ustavom Republike Hrvatske te brojnim drugim međunarodnim dokumentima.